ارزش انتظار را دارد

زمانبندی خدا بی نظیر است


نه هیچ گاه دیر نه هیچ گاه زود


کمی بردباری میطلبد وایمان بسیار


اما


ارزش انتظار را دارد.


[ پنجشنبه 13 شهریور 1393 ] [ 01:42 ب.ظ ] [ سایه ]