روزی عاشق هم بودیم

پروردگارا؛

 از عشق امروزمان چیزی برای فردایمان باقی بگذار؛

 به اندازه یک نگاه ...

به اندازه یک لبخند

 تا به یاد داشته باشیم

که روزی عاشق هم بودیم
 [ یکشنبه 16 شهریور 1393 ] [ 08:43 ب.ظ ] [ سایه ]