کار با عشق

و اکنون با تو بگویم که کار با عشق چیست ؟

کار با عشق آن است که پارچه ای را ببافی بدین امید که معشوق تو آن را بر تن میکند.

کار با عشق آن است که خانه ای را با خشت محبت بناکنی، بدین امید که مخبوب تو در آن زندگی کند.

کار با عشق آن است که دانه ای را با لطف و مهربانی بکاری

و حاصل آن را با لذت درو کنی چنانچه که گویی معشوق تو آن را تناول می کند

 و بالاخره کار با عشق آن است که

 هر چیز را با نفش خویش جان دهی و بدانی که پاکان و قدیسان عالم به تو می نگرند.
[ سه شنبه 6 مرداد 1394 ] [ 03:44 ب.ظ ] [ سایه ]