حال عجیبی دارم

 

حال عجیبی دارم


  آرزوهایم را غرق کردند


اما در دریایی آرام وبی تلاطم


نه ازموج خبری بود ونه از خشم


دریابرای غرق شدن


   تنهادروغ چشمانت کافی بود

 

 

 

 [ دوشنبه 11 شهریور 1392 ] [ 04:07 ب.ظ ] [ سایه ]