روزی عاشق هم بودیم

پروردگارا؛

 از عشق امروزمان چیزی برای فردایمان باقی بگذار؛

 به اندازه یک نگاه ...

به اندازه یک لبخند

 تا به یاد داشته باشیم

که روزی عاشق هم بودیم
 [ یکشنبه 16 شهریور 1393 ] [ 08:43 ب.ظ ] [ سایه ]

فرق آدم موفق

فرق یه آدم موفق با آدمای دیگه

 کمبود قدرت یا دانش نیست

بلکه کمبود خواستنه
[ یکشنبه 16 شهریور 1393 ] [ 08:24 ب.ظ ] [ سایه ]

ارزش انتظار را دارد

زمانبندی خدا بی نظیر است


نه هیچ گاه دیر نه هیچ گاه زود


کمی بردباری میطلبد وایمان بسیار


اما


ارزش انتظار را دارد.


[ پنجشنبه 13 شهریور 1393 ] [ 01:42 ب.ظ ] [ سایه ]