عشق

یه گل بدون نور خورشید نمی تونه شکوفا بشه

و انسان هم بدون عشق نمی تونه زندگی کنه

 [ سه شنبه 26 خرداد 1394 ] [ 03:47 ب.ظ ] [ سایه ]

عشق

این تو نیستی که عشق رو پیدا می کنی

این عشقه که تو رو پیدا میکنه

 

 [ سه شنبه 26 خرداد 1394 ] [ 03:35 ب.ظ ] [ سایه ]

خدایا

گفتم: خدایا سوالی دارم!

چرا وقتی شادم همه با من میخندند.

ولی ، وقتی ناراحتم کسی با من نمیگرید؟!

جواب داد: شادی را برای جمع کردن دوست، آفریده ام

ولی ، غم را برای انتخاب بهترین دوست ...

 

 [ دوشنبه 25 خرداد 1394 ] [ 04:43 ب.ظ ] [ سایه ]